Toimitila tai -paikka


Iso kirkko


Käyntiosoite:
kirkkokuja 4

Tervolan Isokirkko kuuluu Vanhan kirkon ja niitä ympäröivän hautausmaan kanssa Museoviraston ja ympäristöministeriön vuonna 1993 laatimaan valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen luetteloon. http://www.nba.fi/rky1993/kohde783.htm

Tervolan kirkkoihin ja niiden ympäristöön muistomerkkeineen pääsee tutustumaan osoitteessa:

http://tervolankirkot.skyview.fi/


Iso kirkko on rakennettu 1861-1864. Sen on suunnitellut arkkitehti Ludvig Linquist. Ison kirkon suuren koon on selitetty johtuvan piirustusten vaihtumisesta suuremman seurakunnan kanssa tai siitä, että piirustuksissa kyynärämitaksi merkittyä asteikkoa olisi luettu metrimittaisena. Pöytäkirjoista voidaan kuitenkin todeta, että tervolalaiset ovat päättäneet 1.7.1860 rakentaa kirkon johon mahtuu 1810 kirkkovierasta. Isumapaikkoja kirkossa oli alunperin 1510 ja seisomapaikkoja 300. Osa istumapaikoista on myöhemmin jouduttu luovuttamaan neljälle rimauunille. Kirkkossa lasketaan nykyisin olevan noin 1200 istumapaikkaa.

Iso kirkko jäi pois käytöstä vuonna 1950. Sen jälkeen siellä on pidetty vain juhannuksen konfirmaatiojumalanpalveluksia ja satunnaisesti muita jumalanpalevluksia kesäisin. Vuodesta 1993 jouluaaton hartaus on koonnut satoja seurakuntalaisia pakkasen kohmettamaan Isoon kirkkoon hiljentymään Vapahtajamme syntymäjuhlan viettoon.

Vuonna 1972 kirkko päätettiin kirkkohallituksen suosituksesta ja opetusministeriön hyväksymänä purkaa. Purkamista ei kuitenkaan pantu toimeen. Sen sijaan kirkon kunnossapitoa varten perustettiin 1977 Ison kirkon hoitokunta. Kirkko maalattiin vuonna 1978. Opetusministeriö peruutti purkuluvan 1982. 1990-luvun lopulla kirkon katto, kivijalka ja ikkunat kunnostettiin ja kirkko maalattiin. Näissä hankkeissa Museoviraston tuki oli merkittävä. Sisäpuolen puu- ja kivijäljitelmämaalauksia kunnostettiin Museoriaston valvonnassa Tervolan kansalaisopiston kursseina. Ison kirkon hoitokunnan työtä jatkoi 2000-luvulla laajennetuin toimenkuvin Kulttuurihistoriallisten rakennusten ja ympäristönhoidon johtokunta, joka lakkautettiin vuoden 2011 alusta.